Vi använder cookies för förbättra upplevelsen online.Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies i enlighet med vår policy för cookies. Mer information här

ALLMÄNNA VILLKOR SVERIGE

ALLMÄNNA VILLKOR SVERIGE 

 

ANMÄLAN 

Kursanmälan bör vara oss tillhanda senast 6 veckor före kursstart. 

Tänk på att många av våra kurser snabbt blir fullbokade och 

att bokningen sker i ankomstordning. 

 

BEKRÄFTELSE 

Så snart vi fått in din anmälan sänder vi ut en bekräftelse.

 

INFORMATIONSBREV & FAKTURA 

Utförlig information och faktura sänds ut 5–8 veckor före 

kursstart. 

 

ERSÄTTARE 

Skulle du få förhinder kan du utan extra kostnad skicka en 

ersättare. Meddela oss i god tid före kursstart. 

 

KOST/LOGI 

I de flesta fall ingår kaffe, luncher och en kursmiddag. Vi rekommenderar 

hotell på kursorten. Deltagaren bokar och betalar 

själv rum enligt information i bekräftelsebrev. 

 

UTEBLIVANDE FRÅN KURS 

Vid uteblivande från kurs debiteras hela kursavgiften plus ev. 

logikostnader som kan drabba Straumann. Vid sjukdom som 

styrks av läkarintyg har deltagaren möjlighet att byta kurstillfälle 

utan extra kostnad. 

 

ÅTERBUD/AVBOKNING 

Vid återbud senare än 2 veckor före kursstart debiteras hela 

kursavgiften plus ev logikostnader som kan drabba Straumann. 

Vid återbud senare än 4 veckor före kursstart debiteras halva 

kursavgiften plus ev logikostnader som kan drabba Straumann. 

Se nedan för Villkor för researrangemang utomlands. 

 

ÖVRIGT 

Svensk moms på 25 % tillkommer för samtliga kursdeltagare. 

Vi förbehåller oss rätten att ställa in en kurs vid för få deltagare 

samt att ändra i kursprogrammet.  

 

 

 

VILLKOR FÖR RESEARRANGEMANG 

 

JB TRAVEL GROUPS MEETINGS EVENTS 

För resor och arrangemang, som beställs via JB Travel Groups 

Meetings Events gäller, utöver de särskilda villkoren nedan, 

Allmänna Villkor, som finns på www.jbtravel.se och som 

baseras på överenskommelse mellan Svenska Resebyråföreningen 

och Konsumentverket. 

 

SÄRSKILDA BETALNINGVILLKOR 

I samband med anmälan/beställning till JB Travel ska deposition 

(20 %) erläggas, plus eventuell avbeställningsförsäkring. 

Slutbetalning ska vara JB Travel tillhanda senast 45 dagar före 

avresa. Vid ev. bokning av flygbiljett gäller speciella boknings och 

betalningsvillkor, vilka meddelas vid bokningstillfället. 

 

AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING 

För skydd mot avbokningskostnader har kunden möjlighet att 

via JB Travel teckna avbeställningsförsäkring via Solid Försäkringar. 

För denna försäkring gäller försäkringsbolagets villkor. 

www.solidab.se. Avbeställningsförsäkringen återbetalas ej. 

 

AVBESTÄLLNINGSVILLKOR 

Vid avbokning senast 75 dagar innan arrangemanget, återbetalas 

depositionen. Ev. avbokning ska ske skriftligen till JB Travel före avresa. 

ÄNDRINGAR 

Ev. ändringar ska ske direkt via mail till JB Travel. Kostnad för 

ändring meddelas vid varje aktuellt tillfälle. 

 

INSTÄLLD RESA 

Om händelser på resmålet, av sakkunniga svenska eller internationella 

myndigheter, bedöms som så allvarliga att resan 

bör ställas in, har JB Travel rätt att ta ut motsvarande kostnader 

som leverantörer i tidigare led begär. 

 

RESENÄRS ANSVAR 

Resenären ansvarar själv för att giltigt pass, gällande visering, 

intyg på nödvändiga vaccinationer samt korrekta resedokument 

medtas under resan. Resenär ansvarar för att stämma av att 

namn i flygbiljett stämmer överens med namnet i passet. 

 

ARRANGEMANGETS PRIS 

Vi reserverar oss mot eventuella tidtabells- och prisförändringar 

utanför vår kontroll. Prisjusteringar beroende på valutaförändringar 

kan göras fram till en vecka före avresa. 

 

TEKNISK ARRANGÖR 

JB Travel Groups Meetings Events, kontaktperson: Anna Karlsson, 

anna.karlsson@jbtravel.se