ALLMENNE VILKÅR NORGE

PÅMELDING

Påmeldingen bør være oss i hende senest 6 uker før kursstart. Vær oppmerksom på at våre kurs raskt blir fulle og at plassene tildeles fortløpende.

 

BEKREFTELSE

Så snart vi har mottatt din påmelding sender vi en bekreftelse.

 

ERSTATTER

Skulle du bli forhindret til selv å delta, kan du uten ekstra kostnad sende en erstatter. Gi oss beskjed i god tid før kursstart.

 

LOSJI

Vi forhåndsreserverer rom på et nærliggende hotell, men den enkelte kursdeltaker må selv sørge for å bestille hotellrom iht informasjon som gis i bekreftelsesbrevet. Losji inngår ikke i kurspakken.

 

UTEBLIVELSE FRA KURS

Ved uteblivelse fra kurs debiteres hele kursavgiften samt eventuelle overnattingskostnader som berører Straumann. Ved sykdom som bekreftes av legeerklæring har deltakeren mulighet til å bytte kurstidspunkt uten ekstra kostnad.

 

AVMELDING

Ved avmelding senere enn 2 uker før kursstart debiteres hele kursavgiften. Ved avmelding senere enn 4 uker før kursstart debiteres halve kursavgiften samt overnattingskostnader som berører Straumann.

 

ØVRIG

Vi forbeholder oss retten til å innstille kurs ved for få deltakere, samt å endre i kursprogrammet. Deltar du på kurs i Sverige og Danmark vil mva bli lagt til kursavgiften.